Gnagare

Gnagarna har mycket speciella tänder. Framtänderna är som stämjärn och de växer hela livet. De måste använda dem hela tiden, om de inte slits så kan de bli så långa att djuret inte kan öppna munnen ordentligt utan svälter ihjäl.

Kindtänderna är räfflade och liknar andra växtätares.
De flesta gnagare lever också på växtföda.
skalle av brun råtta
Skalle av brun råtta Gnagartanden har
sin rot långt bak över kindtänderna!


Gnagarna är både den talrikaste och artrikaste gruppen av däggdjur. Det finns bortåt 2 500 olika arter. De flesta är ganska små djur. De minsta väger bara några gram. Kapybaran i Sydamerika är den största gnagare och de kan väga 50 kg och bli 120 cm långa. I Sverige är bävern störst och buskmusen minst.

Gnagarna delas in i många olika familjer.
På de här sidorna har jag tagit några olika råttor och möss men utelämnat ekorre, bäver, bisamråtta och en hel del till.

underkäke av brun råtta
Underkäkar från brun råtta.Råttor och möss
Råttor, husmus och skogsmöss räknas till samma familj. De trivs nära människor och äter gärna mat som var tänkt för oss.
Det finns beräkningar som tyder på att råttor och möss äter mellan 1/4 och 1/3 av all människomat!

De sprider sjukdomar också och därför förföljer människan råttor och möss, men utan större framgång tycks det. I städerna kan man räkna med att det finns åtminstone lika många råttor som det finns människor.

Sorkar
Sorkar lever på de flesta håll i Europa. De finns ofta i stort antal i berg och på lågland; i skogar, på ängar och på odlad mark. Bönder och trädgårdsodlare betraktar dem som skadedjur, sorkarna gräver gångar och äter av växterna både över och under mark. De har mindre öron än råttor och möss, det kan vara praktiskt nere i marken.
Det finns ungefär 25 olika arter av sorkar i Europa och nio i Sverige. Då räknar jag med bisamråtta och lämlar som ingår i samma familj. Det finns inga sorkar alls på Gotland.

Hoppmöss
Till denna grupp räknas springråttor och gerbiler som man kan köpa i zooaffärer. I Sverige finns och den söta lilla buskmusen.

Sovmöss
Sovmössen är nattaktiva och är mycket skygga. De lever bland buskar och träd, och de går i vinterdvala. I Sverige finns hasselmusen från denna grupp, längre söderut i Europa finns också sjusovare, trädsovare och några till.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Till toppen av sidan Överst
Tillbak Tillbaka