Fjällämmel
 

Fjällämmeln är en av våra mest välkända gnagare. Inte minst beror detta på de berättelser om lämmeltåg som finns allt sedan Olaus Magnus berättelse från 1500-talet.
Läs mer om lämmeltåg


Lämmel hotar fiende


Lämlar som parar sig


Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin färgteckning och de finns på kalfjället och i björkregionen i fjällkedjan.
Under lämmelår sprider de sig ner till skogen och man kan då hitta dem långt bort från sitt normala utbredningsområde.

De är 13- 15 cm långa och har en 1-3 cm lång svans. De kan väga upp till 130 g men de är för det mesta mycket mindre.

De gräver gångar under marken på sommaren och har stora system av gångar under snön på vintern. De springer snabbt och simmar bra. Möter man dem under ett lämmelår kan de vara mycket aggresiva och ställa sig och fräsa och puttra av upphetsning, helt orädda.


Lämmelbajs
Lämmelbajs
De äter gräs, starr och ris av olika slag på sommaren, och på vintern blir det mest mossa.

Honan föder 3-7 ungar 3 veckor efter parningen. Under goda år kan en hona hinna med 4-5 kullar och ungarna blir könsmogna första sommaren. De kan bli 3 år gamla.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Till toppen av sidan Överst
Tillbak Tillbaka