Kvastfeningar och lungfiskar (Sarcopterygii)

De första kända arterna av den här gruppen dök upp redan för 390 miljoner år sedan. Kvastfeningarna har ett litet benskelett inne i fenorna vilket strålfeniga fiskar inte har. Det är något vi kan vara glada för, eftersom fenorna senare kunde utvecklas till riktiga ben att gå på land med. Det är alltså här vi hittar våra egna förfäder.


Holoptychius quebecensis. Salamanderfisk från devon. Scaumenac Bay, Kanada.

Osteolepsis macrolepidotus
15 cm lång grodfisk från devon. Orkneyöarna, Skotland
Koanfiskar (Ripidistia)

Koanfiskarna var långsmala rovfiskar som levde nära stränderna i både sött och salt vatten. Då - för 390 miljoner år sedan - hade alger anpassats till ett liv på land och de första kärlväxterna - en slags primitiva ormbunksväxter - bredde ut sig.
Därmed blev det möjligt för djur att skaffa sig mat på land. Så gjorde en del leddjur som tusenfotingar och spindeldjur. De åts i sin tur av Koanfiskarna, som hasade sig fram i strandkanten ungefär som slamkrypare och många krabbor gör idag.
Koanfiskarna hade lungor och till skillnad från andra fiskar hade de inre näsöppningar så att luftvägarna och matsmältningsvägarna korsades i ett svalg, precis som hos oss själva. (Det är en inre näsöppning som är en "koan".) De hade också tårkanaler mellan ögat och näsan.
De koanfiskar som var rörligast på land hade naturligtvis störst chans att fånga byten, och de med särskilt starka och rörliga fenor kom snart att behärska strandregionen. Amfibierna (groddjuren) hade tagit sina första steg på jorden. Man tror att de utdöda salamanderdjuren härstammade från salamanderfiskarna, medan grodor och paddor, moderna salamandrar och maskgroddjur härstammar från en annan grupp bland koanfiskarna - grodfiskarna.

Varför finns det inga Koanfiskar nu för tiden?


Latimeria chaulumnae. Tofsstjärtfisk från Sydafrika. Avgjutning
Tofsstjärtfiskar (Coelacanthini)

Dessa havslevande fiskar hade simblåsa i stället för lungor. De försvinner som fossil ungefär samtidigt med dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, och man trodde länge att de var utdöda. Det var en stor sensation när en fiskare i Sydafrika 1938 lämnade in en nyfångad tofsstjärtfisk till en liten forskningsstation. Det fanns fortfarande levande tofsstjärtfiskar!

Fortfarande känner man bara till den här enda nu levande arten tofsstjärtfisk.

Varför heter de tofsstjärtfiskar?

Varför är tofsstjärtfiskarna så gott som utrotade?

Lungfiskar (Dipnoi)

Lungfiskarna är lite klenare byggda sötvattensfiskar och har mindre fenor än de andra i gruppen. Deras blodomlopp, lungandning osv skulle göra det möjligt för dem att leva på land, men detta har aldrig skett så vitt man vet.

Ge en rimlig förklaring till att de aldrig anpassats till ett liv på land!

Numera finns det fyra arter lungfiskar i Afrika, en i Sydamerika och en i Australien.


Modell av fossil lungfisk.
Den australiska är mest primitiv och har ganska välutvecklade gälar, men de afrikanska och den sydamerikanska drunknar om de inte får andas luft, så fiskar de är!
De afrikanska, sydamerikanska och australiska lungfiskarna lever alla i en likartad miljö. Hur ser den ut?

Strålfeniga fiskar

Returknapp till "Fiskar med benskelett". Knapp till tidsskalan. Knapp till släktträdet.

[Fiskar med benskelett]

[Tidsskalan]

[Släktträdet]