Fiskar med benskelett

Pansarhajar var inte bara stamfäder till broskfiskarna. De kom också att ge upphov till fiskar som hade ett skelett som var förkalkat. Lite slarvigt kan man tala om benfiskar som om det vore en enda grupp. Men egentligen rör det sig om två olika grupper av fiskar med benskelett, som uppkommit ur pansarhajarna oberoende av varandra.

Av dagens 30 000 olika benfiskarter hör alla utom sju till gruppen strålfeniga fiskar. Den andra gruppen har alltså bara sju representanter idag, sex arter av lungfiskar och en art kvastfening, men de saknar inte betydelse för de landlevande ryggradsdjuren, milt uttryckt.

Men låt oss gå tillbaks nästan 400 miljoner år i tiden då de första arterna av de två grupperna dök upp.

Strålfeniga fiskar

Kvastfeningar och lungfiskar

Knapp till släktträdet. Knapp till tidsskalan.
[Släktträdet] [Tidsskalan]