De första groddjuren

Det latinska namnet för groddjur är amfibie. Ett amfibiefordon är båt och bil på samma gång, en amfibie har delat sitt liv mellan vatten och land. En fot i vattnet och en på land skulle man kunna säga.
Deras lungor räcker inte till utan amfibierna andas också genom den tunna, fuktiga huden och munslemhinnan. (De tidiga amfibierna hade däremot fjäll eller tjock hud.)
I blodomloppet blandas blod från lungor och resten av kroppen i det tre-rummiga hjärtat. Det är det effektivaste blodomloppet för dem.

Varför vore det sämre för dem att ha två skiljda kretsar i blodomloppet så som däggdjur har?

Bild på en japansk jättesalamander.
Japansk jättesalamander. 1 m. Fisk eller landdjur.
Du vet säkert hur det går till när grodor förökar sig. På våren samlas de i vatten, hanen klamrar sig fast på ryggen på honan och så lägger hon sina ägg medan hanen sprutar ut sina spermier i vattnet och äggen befruktas utanför kroppen på honan. Är det sista inte precis vad gäddor och torskar och sillar också gör?
Grodrommen ligger nu i vattnet och efter några veckor kläcks äggen. Men nu sker det första underverket; det är inte en liten groda som kommer fram, utan en liten "fisk" med fenor, och den andas med gälar! Först senare växer det fram bakben, framben, stjärten försvinner och larven utvecklar lungor.
Varje gång ett grodägg kläcks får vi en liten kortversion av utvecklingshistorien under 10 000-tals år. Individens utveckling avspeglar släktets utveckling brukar man säga.

När du var ett fyra veckor gammalt foster hade du en liten svans och gälspringor på halsen. Vilka slutsatser drar du av det?

De olika amfibiegrupperna skjiler sig åt på flera sätt. Är det en eller flera olika grupper det handlar om? Ja, detta har diskuterats mycket bland forskare.
Många forskare bl a Alan Charig, som ansvarar för fossila amfibier och reptiler vid Naturhistoriska museet i London, ger denna bild:
Redan under tidig devon utvecklades koanfiskarna efter två olika linjer. Salamanderfiskar som är upphov till de utdöda salamanderdjuren, och grodfiskarna som är förfäder till de utdöda labyrinthodonterna och moderna amfibier.

Denna teori har fått kritik, och den dominerande uppfattningen idag är att uppdelningen i två huvudlinjer skett först efter det att amfibiernas förfäder sökt sig upp på land och blivit fyrfotadjur.

Amfibiernas historia

Knapp till släktträdet.

Knapp till tidsskalan.

[Släktträdet]

[Tidsskalan]