Skogslämmel
 

Skogslämmel. Bild: Ingrid Midsem
Skogslämmeln lever i barrskog i norr och ner till Dalsland. Den håller till i fuktiga områden med tjock mossa.

Man känner igen skogslämmeln på den skiffergrå färgen på både rygg och mage, och att den har en rostbrun strimma på ryggen.
Kroppen blir 8,5-9,5 cm lång och den har en 1-2 cm lång svans.

Denna art gräver gångar i mossa och är den enda gnagare i Europa som lever av att äta mossa. Den är också märklig på så sätt att bara en fjärdedel av skogslämlarna är hannar! Det finns honor som bara får lämmelflickor och som aldrig föder några lämmelpojkar. Honorna blir könsmogna vid tre veckors ålder och hanarna efter sex veckor.

Precis som med fjällämmeln kan antalet skilja sig mycket år från år, men den blir aldrig lika talrik som fjällämmeln.

Skogslämmeln kallas också för blålämmel, blåmus och blåråtta.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Till toppen av sidan Överst
Tillbak Tillbaka