Fiskar med käkar
De första fiskarna hade inga käkar utan munnen var bara ett hål rätt in i svalget. Redan för ungefär 440 miljoner år sedan fanns det fiskar med käkar. Troligen uppstod käkförsedda fiskar på flera håll och vid olika tidpunkter.

Hur kan det uppstå käkar?

En fisk har en rörlig ryggrad med ryggmärg i. Längst fram är ryggmärgen förstorad till en hjärna som skyddas av ett kranium.

Varför finns hjärnan längst fram på kroppen hos fiskar och andra ryggradsdjur?

Eftersom de tidigaste fiskarna hade ett skelett av brosk, som ruttnar fort, så är det bara de fiskar som var bepansrade som finns bevarade som fossil.

Bild på taggpansarhajar.
Rekonstruktion av Taggpansarhajar (Climatius sp. och Diplacanthus .sp). Ca 8-10 cm.

Bild på ett pansarhajfosil.
Fossil av pansarhaj (Antiarch) uppifrån

Bild på en pansarhaj.
Rekonstruktion av pansarhaj (Pterichthyodes milleri) från Skottland. Mellandevon. C:a 15 cm.

 Taggpansarhajarna (Acanthoda)

De flesta taggpansarhajarna levde i sötvatten där de fångade plankton eller små käklösa fiskar nära ytan.

Taggpansarhajarna dog ut för 230 miljoner år sedan.

Pansarhajar (Placoderma)

Pansarhajarna hade ett benpansar som täckte huvudet. Hos några var pansaret ledat mot resten av kroppen så att de kunde böja huvudet bakåt. De hade bitande mundelar som hade bildats av en gälbåge vars taggiga kanter fungerade som tänder.

De levde som rovdjur nära bottnen.

Pansarhajarna var den största fiskgruppen i haven under devon. Sedan blev vanliga hajar och benfiskar alltmer konkurrenskraftiga, och pansarhajarna dog ut.

Broskfiskar (Chondrichtyes)

Till broskfiskarna räknas hajar, rockor, mantor, havsmusfiskar och skoläster. Idag räknar man med att det finns ungefär 3 000 arter broskfiskar.

Hajarna utvecklades troligen ur pansarhajarna för 390 miljoner år sedan. Dessa fruktade jägare med rakbladsvassa tänder konkurrerade ut sina föregångare på kort tid. Det mesta som finns kvar som fossil är tänder, ett och annat tandliknande fjäll och fentaggar. Dessa finns å andra sidan spridda över hela världen.
Förstenade tungor?
Vad tror du att det här är? Från antiken och ända in på 1600-talet trodde man att det var förstenade tungor som fallit ner från himlen vid månförmörkelser
.
I Cleveland, USA, har man hittat välbevarade hela exemplar av tidiga hajar.

Redan för 300 miljoner år sedan såg hajarna ut på samma sätt som de gör idag. Man skulle kunna kalla dem för levande fossil. Är de helt enkelt en gammal, omodern modell av fisk?

Knapp till tidsskalan. Knapp till släktträdet.
[Tidsskalan] [Släktträdet]