• Andra bilder kopplade till detta objekt


Vill du använda bilden? Kontakta Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Share |