Åkersork
 

Åkersork bild:Ingrid Midsem

Lyssna på åkersorken.Åkersorken finns i hela Sverige utom på Gotland. Man känner igen den på att den har kort svans, bara 3-4,5 cm lång och att denna är tydligt tvåfärgad. Kroppen blir 9-13 cm. Liksom andra sorkar har de väldigt små öron.

Man hittar dem överallt där det finns tillräckligt mycket växter för att de skall känna sig trygga - de finns på åkrar och ängar, i diken och i öppen skog osv. Ofta flyttar de en bit upp mot skogen på våren, och sedan tillbaka till ängar och fält på höstkanten.

sorkgångar på vårenDe bygger ett nätverk av gångar i markytan, och på våren när snön töar bort ser gångarna ut som korvar i gräsfilten.


Åkersorkbajs
  Bajs av åkersork
De gnager bort bark på buskar och äter gräs, blad och frön. De äter också insekter och döda djur, men favoritmaten är ängsull. Detta tycks ge god smak åt köttet för räven föredrar åkersork framför ängssork.


De får ungar hela sommaren. Ungefär var fjärde år är det sorkår då det finns särskilt många åkersorkar. Då kan de gå hårt åt skogsplanteringar. Sedan rasar antalet sorkar igen och antalet växer sedan igen fram till nästa topp.
De får ungar flera gånger om året. Oftast blir det 4-7 ungar i varje kull men de kan få upp till 10 på en gång.
Ungarna börjar se efter 8-10 dygn och slutar dia efter två veckor. Honorna blir könsmogna redan vid 2-3 veckors ålder! (Hanarna får vänta tills de är 7 veckor.)
Inte underligt att det kan bli många åkersorkar ibland.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Till toppen av sidan Överst
Tillbak Tillbaka