Var det en gud som skapade livet
eller uppstod det av sig självt?
Att djur och växter förökade sig hade man ju sett sedan urminnes tider, men kan någon livsform uppstå spontant?

Ända fram till för drygt hundra år sedan var man övertygad om att liv kunde uppstå av sig själv genom "uralstring" hela tiden. Lägg en köttbulle någonstans där det är fuktigt och vänta en vecka så får du se själv! Visst verkar det som den fått liv. Den luktar, är alldeles hårig och det kanske till och med finns små djur som krälar runt i den.

Var kommer "maskarna" i ruttnande kött ifrån?

Numera tänker man sig att livet uppstått av sig självt men att detta skedde för åtminstone 3 700 miljoner år sedan. Hur det kunde ske finns det olika teorier om.
Här är de vanligaste.

Uppstod livet i grunda vattenpölar?

Kom livet från rymden?

Uppstod livet i havsdjupen?

Uppstod livet djupt nere i berget?

Knapp till tidsskalan

Tidsskalan