Jorden för 65 miljoner år sedan.

Knapp till tidsskalan

[Tidskalan]