Jorden för 200 miljoner år sedan.

Knapp till tidskalan

[Tidsskalan]