Naturhistoriska museet och Utbildningsförvaltningen presenterar:
Stig in  i historien!
     
  Stig in  i historien!  
Kommentarer och synpunkter på materialet kan skickas till Naturhistoriska museet.
Här kan du läsa mer om projektet.

© Datatorget och Naturhistoriska museet, 1997
ändrad 1999-09-29

Knapp till Datatorget, Göteborg.   Knapp till Naturhistoriska museet, Göteborg.