[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]
Kontaktformulär
Fyll i formuläret nedan, glöm inte att fylla i ditt namn och en adress där du kan nås, samt vem brevet är avsett för.
   Ditt brev kommer att diarieföras och sedan skickas vidare till den förtroendeman det är avsett. Observera att det du skriver blir en offentlig handling.
Till
Från (namn)
Från (epost)
Från (postadress)
(epost eller vanlig
postadress måste
anges)
Ämne
Meddelande

  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.