[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Stiftelsen Stenebyskolan

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Stiftelsen Stenebyskolan
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Ehn, Tina
MP
ordf
HUNNEBOSTRAND
Johnsson, Peter
S
led
TROLLHÄTTAN
Karlsson, Michael
S
led
ÅMÅL
Perslow, AnnaSara
C
led
GÖTEBORG
Sazdic Löwstedt, Miro
opol
led
SÖDERTÄLJE
Sjölind, Anita
opol
led
KARLSTAD
Svedlund, Magdalena
opol
led
HJO
Sjösten, Ulf
M
rev
BRÄMHULT

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.