[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst

VGR och kommunerna Gbg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar 1 januari 2012 ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Abrahamsson, Christina
M
led
HERRLJUNGA
Sundeen, Wimar
KD
rev
SKEPPLANDA
Göthager, Ulla
S
rev
LYRESTAD

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.