[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Göteborgs Symfoniker AB

Väljs från årsstämman 2011 till årsstämman 2015

Mandatperiod 2019-03-05 - 2023-03-05

Ordinarie ledamöter i Göteborgs Symfoniker AB
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Daun, Gun-Marie
KD
ordf
KUNGÄLV
Andersson, Roland
S
v ordf
BORÅS
Augustsson, Maria
S
led
GÖTEBORG
Weckström, Therèse
S
led
MARIESTAD
Bröndt, Johnny
M
led
GÖTEBORG
Gren, Eleonore
SD
led
GÖTEBORG
Eriksson, Anna
V
led
BENGTSFORS
Hjalmarsson, Morgan
L
led
BORÅS
Robertson Harén, Lotta
MP
led
FENGERSFORS
Alexandersson Malm, Gun
L
rev
RÖNNÄNG
Göthager, Ulla
S
rev
LYRESTAD

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.