[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Subkommittén Interreg IVB Nordsjönregionen

Fullständigt namn: Subkommitté till Interreg IVB Nordsjöregionen. Är en del av EU:s sammanhållningspolitik - transnationellt samarbete inom målet för europeiskt territoriellt samarbete. Nordsjöprogrammet omfattar sju länder runt Nordsjön hela Danmark och Norge samt delar av Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Belgien (Flandern). Från Sverige ingår 5 län - Halland, Kronoberg, Skåne, Värmland och Västra Götaland.

Mandatperiod 2014-01-01 - 2020-12-31

Ordinarie ledamöter i Subkommittén Interreg IVB Nordsjönregionen
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Eriksson, Ulf
C
led
KINNARP
Bergström, Alex
S
led
FALKÖPING
Adolfsson, Birgitta
L
led
SKÄRHAMN

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.