[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbund bildat tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting samt Västerbottens läns landsting. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare vardera.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Lundqvist, Pär
L
led
LANDVETTER

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.