[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Stiftelsen Skaraborgsinstitutet

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Carlén, Isabella
KD
ordf
GÖTENE
Mohamad, Rezkar
S
v ordf
VARA
Bergman, Ingvor
S
led
FALKÖPING
Karlsson, Åsa
S
led
GÖTENE
Odenö, Martin
M
led
SKÖVDE
Granbom Angerheim, Helene
SD
led
MARIESTAD
Afzelius-Alm, Anita
L
led
AXVALL
Albinsson, Staffan
C
rev
GÖTEBORG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.