[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Karl Frithiofsons stiftelse

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Karl Frithiofsons stiftelse
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Ekblom, Erik
M
led
MARIESTAD
Alexandersson Malm, Gun
L
rev
RÖNNÄNG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.