[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Hensbackastiftelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Hensbackastiftelsen
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Haglund, Margareta
M
led
TANUMSHEDE
Bäcklund, Bo-Lennart
MP
rev
BORÅS

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.