[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Stift. James F Dicksons minnesfond

Mandatperiod 2019-01-01 - 2021-12-31

Ordinarie ledamöter i Stift. James F Dicksons minnesfond
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Nesterud, Birgitta
S
led
GÖTEBORG
Veble, Gabriel
S
led
GÖTEBORG
Gelin, Angelika
M
led
HISINGS BACKA
Holm, Göran
opol
led
FALKÖPING
Gustavsson, Jörgen
KD
led
DONSÖ

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.