[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Samordningsförbund Trollhättan, L Edet, Grästorp

Samordningsförbund Försäkringskassa, Länsarbetsnämnd, Kommun, Region

Mandatperiod 2019-04-01 - 2023-03-31

Ordinarie ledamöter i Samordningsförbund Trollhättan, L Edet, Grästorp
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Fredriksson, Margareta
L
led
STRÖMSTAD
Albinsson, Staffan
C
rev
GÖTEBORG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.