[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Samordningsförbund Bengtfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle o Årjäng

Samordningsförbund Försäkringskassa, Länsarbetsnämnd, Kommun, Region. Från år 2012 gäller ny förbundsordning då förbundet utvidgas med Landstinget Värmland. Gemensamt upprätthåller VGR och Landstinget Värmland en ledamotspost och en ersättarpost för den tid styrelsen bestämmer. VGR har endast en ledamotsplats 2015-2018. Revisor: Ansvaret sker hela mandatperioder växelvis mellan VGR och Landstinget Värmalnd. VGR utser 2015-2018.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Samordningsförbund Bengtfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle o Årjäng
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Ramneskär, Carin
M
led
UDDEVALLA
Alexandersson Malm, Gun
L
rev
RÖNNÄNG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.