[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Samordningsförbundet Göteborg

Mandatperiod 2019-07-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Samordningsförbundet Göteborg
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Andersson, Ann-Christine
S
led
GÖTEBORG
Fält, Johan
M
led
GÖTEBORG
Sundeen, Wimar
KD
rev
SKEPPLANDA

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.