[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Skogsstyrelsens regionala sektorsråd

Mandatperiod 2015-09-15 - 2018-12-31

Ordinarie ledamöter i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Jonäng, Kristina
C
repr
LJUNGSKILE

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.