[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styr för Sahlgrenska Science Park

VGR har att nominera en ledamot till bolagsstämma för Sahlgrenska Science Park från bolagsstämman intill nästa ordinarie bolagsstämma. VGR ska så länge de är aktieägare i bolaget nominera en ledamot.

Mandatperiod 2019-06-06 - 2020-06-07

Ordinarie ledamöter i Styr för Sahlgrenska Science Park
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Losman, Birgitta
MP
led
BOLLEBYGD

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.