[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Regionala pensionärsrådet

Mandatperiod 2018-12-11 - 2022-10-14

Ordinarie ledamöter i Regionala pensionärsrådet
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Magnusson, Johnny
M
ordf
GÖTEBORG
Eliasson, Helén
S
v ordf
BORÅS

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.