[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Netwest Sweden AB

Mandatperiod 2015-09-09 - 2019-09-08

Ordinarie ledamöter i Netwest Sweden AB
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Waborg, Per
SD
rev
ÖJERSJÖ

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.