[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styrgrupp för upphandling av Lundby sjukhus

Mandatperiod 2018-02-07 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Styrgrupp för upphandling av Lundby sjukhus
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Brandström, Linn
M
repr
TÖREBODA
Linnarsson, Håkan
S
repr
GÖTEBORG
Andersson, Jonas
L
repr
PARTILLE
Olofsson, Eva
V
repr
GÖTEBORG
Fält, Johan
M
repr
GÖTEBORG
Andersson, Ann-Christine
S
repr
GÖTEBORG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.