[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Förbundsdirektion för Svensk Luftambulans

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Förbundsdirektion för Svensk Luftambulans
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Brandström, Linn
M
led
TÖREBODA
Linnarsson, Håkan
S
led
GÖTEBORG
Stensson, Krister
M
rev
ÖDSKÖLT

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.