[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styrelsen för kulturutveckling

Styrelsen för kulturutveckling ny stryelse från 1 januari 2020. Är en sammanslagning av Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet. Består av 9 ledamöter och 5 ersättare och utses RF efter förslag av valberedningen.

Mandatperiod 2020-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Styrelsen för kulturutveckling
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Wik, Sofia
C
ordf
BRÄMHULT
Toll, Beatrice
S
v ordf
GÖTEBORG
Eriksson, Reidar
S
led
FRÄNDEFORS
Hjärtqvist, Maria
S
led
VÄRSÅS
Holmgren, Kristina
M
led
GÖTEBORG
Tidland, Björn
SD
led
GÖTEBORG
Pind, Daniella
V
led
GÖTEBORG
Runsteen, Sören
KD
led
VÄSTRA FRÖLUNDA
Blomstrand, Karin
L
led
DINGLE

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.