[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Krisledningsnämnd

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Krisledningsnämnd
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Magnusson, Johnny
M
ordf
GÖTEBORG
Eliasson, Helén
S
v ordf
BORÅS
Linnarsson, Håkan
S
led
GÖTEBORG
Tenggren, Per
S
led
GÖTEBORG
Hermansson, Peter
M
led
ASKIM
Andersson, Jonas
L
led
PARTILLE
Johansson, Tony
MP
led
MELLERUD

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.