[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Internrevisiongruppen

Mandatperiod 2018-12-11 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Internrevisiongruppen
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Hermansson, Peter
M
led
ASKIM
Åsenfors, Louise
S
led
UDDEVALLA

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.