[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styrelsen för folkhögskolorna

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Styrelsen för folkhögskolorna
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Ternegren, Eva
MP
ordf
VÄSTRA FRÖLUNDA
Legnemark, Ida
V
v ordf
BORÅS
Håkansson, Leif
S
led
KUNGÄLV
Yannelli, Gladys
S
led
GÖTEBORG
Dahl, Leif
S
led
GÄLLSTAD
Schub, Hans
M
led
FJÄLLBACKA
Kucier, Jerzy
SD
led
SKÖVDE
Jacobsson, Ann-Marie
C
led
HÖGSÄTER
Holmdahl, Anne
KD
led
GÖTEBORG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.