[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Föreningen Europakorridoren

VGR utser en ledamot och en ersättare för mandatperioden. RS-val. Ej via valberedningen.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Föreningen Europakorridoren
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Jonäng, Kristina
C
led
LJUNGSKILE

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.