[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie ledamöter i Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Persgren, Helen
MP
ordf
VÅRGÅRDA
Palm, Mats
S
v ordf
LJUNG
Samuelsson, Ing-Marie
S
led
MÖLNLYCKE
Hultström, Simon
M
led
GÖTEBORG
Silvén, Anna
SD
led
GÖTEBORG
Alstad, Torgny
V
led
VÄSTRA FRÖLUNDA
Andersson, Elving
C
led
UDDEVALLA

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.