[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Arvodesberedningen

Mandatperiod 2018-10-23 - 2022-10-22

Ordinarie ledamöter i Arvodesberedningen
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Lernhag, Arne
M
ordf
VÄSTRA FRÖLUNDA
Nordström, Kjell
S
v ordf
SKARA
Stranne, Jimmie
SD
led
LJUNG
Borg, Claes-Göran
V
led
LIDKÖPING
Mellqvist, Thomas
C
led
SEXDREGA
Lindell, Gunilla
KD
led
GRÅBO
Orrbeck, Perallan
L
led
GÖTEBORG
Olsson, Sven
MP
led
HENÅN
de Laval, Georg
D
led
MÖLNDAL

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.