[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Svensk Ambulansflygs fullmäktige

Mandatperiod 2019-04-01 - 2023-03-31

Ordinarie ledamöter i Svensk Ambulansflygs fullmäktige
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Fält, Johan
M
led
GÖTEBORG

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.