[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

ALMI Invest Väst AB

Mandatperiod 2015-06-01 - 2019-05-05

Ordinarie ledamöter i ALMI Invest Väst AB
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Östring Bergman, Karin
C
nom led
HISINGS BACKA

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.