[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

ALMI Företagspartner Väst AB

Väljs från årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023 VGR skall nominera 3 ledamöter till styrelsen för ALMI företagspartner Väst.

Mandatperiod 2019-04-17 - 2023-04-16

Ordinarie ledamöter i ALMI Företagspartner Väst AB
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Ridenius, Carina
M
led
VÄSTRA FRÖLUNDA
Eriksson, Mats
S
led
PRÄSSEBO
Lundgren Nilsson, Helena
opol
led
Liljegren, Sven
S
rev
SVENLJUNGA

 Ersättare


  • Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter?
    Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar. Kopiera den och klistra in i ditt e-postprogram)
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.